.

Menna Elfyn
~ Y Bardd

Mae ein dyled yn fawr i Menna Elfyn gan ei bod hi wrthi'n adnewyddu ein Cymraeg trwy ei defnyddio fel offeryn sy'n llwyr atebol i gymhlethdodau bywyd yr unfed ganrif ar hugain. Mae wedi gosod ffrwydriad wrth droed clogwyn y Gymraeg gan roi defnydd i ni adeiladu hewlydd allan o'r cyfyng-gyngor moesol a gwleidyddol.

Gwyneth LewisMenna Elfyn
~ The Poet

Menna Elfyn is one of the most significant poets writing in Wales. Her conspicuous moral and political commitments, international in scope, are always underwritten by her prior commitment to language. Hers is a subtle politics of parable rather than polemic, and a style in which vulnerability is the other face of daring.
M. Wynn Thomas


Bywgraffiad

 

Un o feirdd mwyaf llwyddiannus Cymru, a Chymraes sy'n adnabyddus ledled y byd erbyn hyn, diolch i'w theithiau tramor niferus. Mae'r bardd o Landysul, sy'n adnabyddus oherwydd iddi gyhoeddi llawer o'i cherddi'n ddwyieithog, yr un mor boblogiadd gyda darllenwyr di-Gymraeg â chyda'r Cymry Cymraeg.

Bardd, dramodydd ac awdur amser llawn. Cyhoeddodd wyth cyfrol o farddoniaeth ac enillodd sawl gwobr gan Gyngor y Celfyddydau a’r Eisteddfod Genedlaethol amdanynt. Lluniodd bum drama lwyfan ac addasodd dwy ohonynt ar gyfer S4C. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf bu’n cydweithio gyda chyfansoddwyr ac yn teithio’r byd yn darllen ei barddoniaeth mewn gwyliau llenyddol amrywiol. Yn 2002 hi oedd Bardd Plant Cymru. Erbyn hyn hi yw’r Cyfarwyddwr ysgrifennu ar gyfer y cwrs MA mewn ysgrifennu creadigol yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Enillodd Menna un o Ddyfarniadau Cymru Greadigol 2007-08 i archwilio i’r agweddau gwahanol o gwsg a’r 80 dull gwahanol a ddefnyddir ar hyn o bryd i’w archwilio’n wyddonol. Derbyniodd Menna Wobr Anima Istranza am Farddoniaeth Dramor mewn seremoni yng Ngwyl Lenyddol Rhyngwladol Olbia, yn Sardinia, yn Hydref 2009.

ʼh1>

Biography

Menna Elfyn (b.1952) is an award-winning poet and playwright who writes with passion of the Welsh language and identity. She is the best known and most translated of all modern Welsh-language poets. Author of over twenty books of poetry including Aderyn Bach Mewn Llaw (1990), winner of a Welsh Arts Council Prize; the bilingual Eucalyptus: Detholiad o Gerddi / Selected Poems 1978-1994 from Gomer and her previous collection, Cell Angel (1996) from Bloodaxe, children’s novels and educational books, numerous stage, radio and television plays, she has also written libretti for US and UK composers. In 1999, she co-wrote ‘Garden of Light’, a choral symphony for the New York Philharmonic Orchestra which was performed at the Lincoln Centre in New York. She received a Creative Arts Award in 2008 to write a book on ‘Sleep’. Menna is Director of the Masters Programme in Creative Writing at Trinity University, Carmarthen and is Literary Fellow at Swansea University. In April 2010, Sunflowers in your Eyes, an anthology of four Zimbabwean women poets edited by Elfyn, will appear from Cinnamon Press. In 2009, she was awarded the International Anima Istranza Foreign Prize for Poetry in Sardinia.

When not travelling the world for readings or television work and theatre productions, she lives in Llandysul.

 

She has the gift of the alchemist, a transforming eye, infusing everything she touches. Like Szymborska, her 'I' isn't transcendent or grandiose.
Vicki Bertram

Dense, elliptical, unpredictable, witty, supple, rhythmic, heterogeneous. Here is a poet discovering what she knows in the white heat of the smelting process, not recollecting her emotions for us, like Wordsworth, in tranquillity.
Richard Poole

 


Yeezy Boost 350