.

Siapiau o Gymru

 

Ei diffinio rown
Ar fwrdd glân,
Rhoi ffurf i’w ffiniau,
Ei gyrru i’w gororau
Mewn inc coch;

Ac meddai myfyriwr o bant,
‘It’s like a pig running away’;
wedi bennu chwerthin,
rwy’n ei chredu;
y swch gogleddol
yn heglu’n gynt
na’r swrn deheuol
ar ffo rhag y lladdwyr.

Siapiau yw hi , siwr iawn:
Yr hen geg hanner rhwth
Neu’r fraich laes ddiog
Sy’n gorffwys ar ei rhwyfau;
Y jwmpwr, wrth gwrs,
ar ei hanner,
Gweill a darn o bellen ynddi,
Ynteu’n debyg i siswrn
Parod i’w ddarnio’i hun;
Cyllell ddeucarn anturiaethydd,
Neu biser o bridd
Craciedig a gwag.

A lluniau amlsillafog
Yw’r tirbeth o droeon
A ffeiriaf â’m cydnabod
A chyda’r estron
Sy’n ei gweld am yr hyn yw:
Digri o wasgaredig
Sy
Am
Fy
Mywyd

Fel bwmerang diffael yn mynnu
Mynnu
Ffeindio’i
Ffordd
Yn

Ol
At
Fy nhraed.