.

Newyddion Cyffrous | News Update'Gaza' - Colofn Western Mail ...

 

Bob hyn a hyn rwy’n ceisio dychmygu byw yn esgidiau rhywun arall. Dyna ichi’r Palestiniaid ar Lain Gaza. Caiff rybudd pum munud i adael y ty neu daflen. Efallai fod ganddo blentyn sy’n cysgu gan iddi fethu a chysgu y noson gynt oherwydd yr holl ffrwydradau. Falle fod ganddo fam yng nghyfraith oedrannus sy’n cymryd ‘achau’ i gyrraedd y drws ffrynt. A beth am y rhybudd i‘w gymdogion i gyd i adael eu tai. Gwacáu gogledd Gaza. A i ba le y mae’r bobl hyn i fynd ar ôl gadael eu tai? Mae’r waliau a’r siecbwyntiau o’r naill ochr yn Israel ar gau iddynt ac yn yr un modd allan nhw ddim symud troed i mewn i’r Aifft. Mewn gwirionedd maen nhw mewn carchar go iawn ond yn cael eu cynghori i adael eu carchardai achos mae Israel yn rhoi ‘ rhybuddion’ gan awgrymu eu bod yn ddyngarol. A gyda’r rhwystr ar nwyddau, y bloced. Beth wnelech chi a fi ond turio o dan y ddaear fel llygod a chreu twnnel.

Bu’r cyfryngau hefyd yn euog o fod yn unochrog. Ond wedyn, mae ganddynt rwydd fynediad i swyddogion a chefnogwyr Israel sy’n pregethu nes bod unrhyw holwr yn rhwystredig (gweler Channel 4 News). A beth sydd gan bobl Palesteina? Does ganddyn nhw mo’r weinyddiaeth i lefaru a dibynna’r cyfryngau yn rhy aml wedyn ar bobl yn eu galar. Er mor ffôl yw rhai o weithredoedd Hamas, dyma’r drefn a etholwyd. Ac yn hyn oll fe anghofir mai cais syml y bobl yw cael yr hawl i fyw—i ddiweddu’r blocêd. A’r caisl i Israel lynu at gynigion y Cenhedloedd Unedig i adael tiroedd a feddiannwyd gan Israel. Diolch er hynny am ymdrechion Llais Iddewig dros Heddwch sy’n gweithio’n ddygn dros achos Palesteina er dod o dan y lach yn gorfforol hefyd am eu safiad.

Daw’r gair Gaza o’r gair ‘gauze’, y lliain denau, drywloyw honno a roddir ar friw cyn rhoi plastar. Yr hen air Persaidd yw am sidan sy’n eco o’r ffaith mai man lle yr oeddynt yn gwneud defnyddiau hyfryd oedd Gaza. Mae’n anodd meddwl am air mwy eironig heddiw gyda doctoriaid a gweithwyr meddygol yn methu â chael cyflenwad digonol o offer a defnyddiau meddygol. Fel ‘gauze’ si?r o fod. Fel Gaza. Ac mewn man lle yr oedd defnyddiau sidanaidd ysblennydd yn destun balchder mae yna bobl bellach yn methu â chael dau ben llinyn ynghyd.

A dweud y gwir, mae’n anodd i bobl Palesteina gael llinyn heb sôn am ddau ben ynghyd. Ac yn wyneb y trais a’r lladd, yr unig liain a ddefnyddir yw’r rhai syml i rwymo cyrff eu meirw. Mor bell i ffwrdd yw lliain y faner wen hefyd gyda’r rhyfelgri yn uwch o lawer na chri y galarwyr. 

 

Diolch am eich dymuniadau da yn dilyn fy nheitl newydd fel Athro Barddoniaeth.

***

Just a quick thanks to all for your good wishes on my new title as Professor of Poetry.
 

 

The 2014 Dylan Thomas
International Summer School, with Menna Elfyn

Bilingual Literature weekend curated by Menna Elfyn

Friday 18 – Saturday 20 July, Dylan Thomas Centre, Swansea

Penwythnos Cymraeg a dwyieithog wedi ei guradu gan Menna Elfyn

Gorffennaf 18 - Sadwrn 20fed, Canolfan Dylan Thomas, Abertawe

» click above to view PDF 

 

Queen's Baton Relay:
Poem for baton's Laugharne visit


The Queen's Baton Relay visited Laugharne, Carmarthenshire, at the start of its fourth day in Wales. It stopped outside poet Dylan Thomas' boathouse where Menna Elfyn read out a poem she had composed for the occasion.

» click here to view the video 

 

The 2014 Dylan Thomas
International Summer School, with Menna Elfyn


dt2014summerschool

» click above to download PDF booklet 

 

The Dorothy Wordsworth Festival


#Dotfest Newsletter [PDF]- (including Spotlight on Menna Elfyn)

dotfest

» click above to view PDF 

 

Cyfweliad gyda Americymru
/ Interview with Americymru - 2.4.2014


ENGLISH:
» http://www.welsh-american-bookstore.com/Interviews/menna-elfyn-interview-murmur.html

CYMRAEG:
» http://www.welsh-american-bookstore.com/Interviews/murmur-cyfweliad-menna-elfyn.html 

 

Sílvia Aymerich reading
(Aparador de Poesia, April 2013) - MP3[QuickTime plug-in required] 

 

Lluniau : StAnza : Photos


Lluniau/ Photos: © Samantha Wynne-Rhydderch 

 

Menna Elfyn @ Cambrian Hall, Vancouver
17th Monday, Februay 24, 2014. 6.30 for 7 pm


 

» cliciwch yma /// click here to view PDF 

 

Lansiad llyfr ar waith Menna Elfyn


 

» cliciwch yma /// click here to view PDF 

 

China - Tachwedd / November 2013:Radio interviews:

» RTHK 3’s Morning Brew (21 Nov)

» RTHK 4’s Morning Call (21 Nov)
- (select Part 3 at the drop down list and then go to 21:27 – 37:50). 

 

International Poetry Nights in Hong Kong 2013
Press Release .


» cliciwch yma /// click here to view PDF

 

» cliciwch yma /// click here to view PDF 

 

Bringing Dylan Thomas to the Blinc Festval.


This year Menna Elfyn will be one of the artists taking part in the Blinc Festival in Conwy on the 25-26 of October 2013. This is the second time Menna Elfyn will be participating in the art event, and this year her poem ‘O Doed dy deyrnas…’ inspired by Dylan Thomas’ ‘Do Not Go Gentle’ will be exhibited for the first time on the external wall of Conwy Castle.

The digital art festival has been has been held for a few years and has been a soaring success, and this year will be no exception! For more information on the Fetival and the rest of the artists taking part, go to the Blinc Festival website, you can also get up to date information by following them on Twitter, or liking them on Facebook.

 

(http://www.llenyddiaethcymru.org/news/i/143829/) 

 

Artist of the Day - Blinc (09-10-2013):


Menna Elfyn is the Artist of the Day today, and is the eighth artist to be featured online as part of the blinc line-up.

Website: http://blincdigital.com

Facebook: https://www.facebook.com/blincdigital?ref=hl#

Twitter:  https://twitter.com/blincdigital

Google+:  https://plus.google.com/u/0/104433839076188987046/posts 

 

Photos: Hay Festival, 2013 // Lluniau: Gwyl y Gelli, 2013:


Photos / Lluniau: © Aled Llywelyn 

 

FORTHCOMING RADIO PUBLICITY FOR MENNA ELFYN & R. S. THOMAS:The Verb, BBC Radio 3, Friday 31 May 2013, 10pm

Menna Elfyn is one of the guests on this Friday's edition of The Verb, a special programme recorded at the Hay Festival. Menna will be talking about R. S. Thomas in his centenary year and will also be reading from her latest Bloodaxe bilingual Welsh-English collection Murmur.

Further information is on The Verb's pages of the BBC website.

The programme will be available for seven days after initial broadcast: http://www.bbc.co.uk/programmes/b01slnbp

Menna Elfyn will be reading from Murmur at The Hay Festival on Saturday 1 June at 8.30pm. She will be performing alongside her singer-songwriter daughter Fflur Dafydd.

https://www.hayfestival.com/p-5840-menna-elfyn-and-fflur-dafydd.aspx 

 

Dyddiadur 2013 Diary:Ionawr / January 19: Launch/Reading ‘Fieldnotes’, Wexford Arts Centre

Mawrth / March 3: New York City – St David’s day Reading

Mawrth / March 4: Smith College, Mass, New England

Mawrth / March 5: Smith College, Mass, New England

Mawrth / March 6-8: AWP Boston Conference

Mawrth / March 12: Brecon Poetry Festival: Workshop in primary and secondary school & early evening reading in ‘The Hours’ Bookshop, Brecon; darlleniad dwyieithog yn y siop lyfrau leol

Ebrill / April 7: Wenlock Poetry Festival – Reading and workshop

Ebrill / April 18: Dylan Thomas centre – reading commissioned poem to celebrate centenary of RS Thomas - M Wynn Thomas’s launch ‘Serial Obsessive’.

Mai / May 1: Writer’s Group, Swansea – reading and talk

Mai / May 9: Writer’s Day in the Dylan Thomas Centre, Swansea.
Interviewing Stevie Davies on her career as novelist

Mai / May 27: Barry Poetry Festival – Gweithdy/Workshop & Darlleniad hwyrnosol/ Evening Reading

Mai / May 29: Gwyl y Gelli/Hay Festival: Gala R.S Thomas centenary

Mehefin / June 1: Hay Festival/ Digital stage 8.30 poetry reading with singer-songwriter Fflur Dafydd.

Mehefin / June 6-10: Bremen Poetry Festival - On the Road

Mehefin / June 8: Llyfrgell Genedlaethol, agoriad ‘Nodiadau Maes’. Darlleniad/Sgwrs ganol Mehefin.

Mehefin / June 20: Plas Dinam – taith o gwmpas y Plas gyda Trevor Fishlock

Mehefin / June 26: Amgueddfa Genedlaethol Cymru/ National Museum of Wales: Darlleniad am 3.30pm yn dilyn darlith am y Chwiorydd Gregynog gan Oliver Fairclough

Awst / August 2-7: Cwrs Ysgrifennu Creadigol, Open Course – Writing at Ty Newydd, Llanystumdwy

Medi / September 15-18: Kritya, India. Lansiad/ Launch of Perfect Blemish into Hindi by Rati Saxena

Tachwedd / November 19-27: Poetry Festival in Hong Kong: Poetry Nights in Hong Kong 

 

'The Hours' - Aberhonddu / Brecon:Reading at the wonderful 'The Hours' bookshop in Brecon, last event of the Brecon Women's Festival 2013. A wonderful bookshop / spent time in Brecon Secondary School, Ysgol y Bannau, reading from my new novel ' Y Pussaka Hud' and then reading from 'Murmur' - Bloodaxe, - Oh and before that I planted a tree for the Woodland Trust -- a rowan tree. A full but rewarding day.
/////
Darlleniad mewn siop lyfrau hyfryd yn Aberhonddu o'r enw 'The Hours'. Digwyddiad dwyieithog olaf Gwyl Menywod Aberhonddu 2013. Treuliais y bore yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu, yna yn yr ysgol gynradd yn lansio fy nofel newydd i blant o'r enw 'Y Pussaka Hud' -- gwnes hyd yn oed blannu coeden i'r Ymddiriedolaeth y Coedlannau - sef criafolen. Diwrnod llawn i'r ymylon ond llawen. 

 

Poetry Reading - March 5, 2013:poetryreading 

 

2013 AWP Conference & Bookfair:

 

 

Field-notes by Iwan Bala and Menna Elfyn:Official launch at Wexford Arts Centre - Saturday 19th January at 4pm.

» Click here for more information. 

 

blinc: Intense Colour Movement:» cliciwch yma /// click here to read more 

 

Murmur by Menna Elfyn
- Review by Georgia Carys Williams:(http://www.walesartsreview.org/murmur-by-menna-elfyn/)

The most translated of all modern Welsh-language poets, and author of over twenty books of poetry, Menna Elfyn has produced yet another collection which demands respect, a bilingual Poetry Book Society Recommended Translation under the astute eyes of translators such as Gillian Clarke, Elin ap Hywel and Joseph P. Clancy.  This collation appropriately opens with a quotation from Rilke’s Sonnets to Orpheus:

Murmur to the quiet earth: I flow,
Voice to the running water: I exist.

The softness of Rilke’s words murmurs a rhythm and tone before we even become aware of the unguarded and instinctive manner through which each poem of Elfyn’s will meander. With the unbreakable nature of running water, this collection discerns each pulse of life from the sidelines; it is a river of work that gives way to a stream of pocketed consciousness at the same time as evolving towards a slow acceptance of its inescapable role in such a vista.

At first, it considers loss, gently reeling us towards the water’s edge where we see there will be tragedy in this collection, for there already has been. ‘Ghazal: Loss’ acquaints us with the candid touch of what is to come, then two more opening poems that vestige life’s sequences. In ‘Babysitting in the Crematorium’, the line ‘We were born for the smoke’, embeds the speaker’s unsettled understanding of the unpredictable span before her, and ‘How eternal each second when minding a child’ displays the impossibility of enveloping a moment, the speaker considering the literal body of the vast question, but only ever observing.

There is a stillness to this collection, but an energy in its interminable discovery as ‘Growth Rings’, with the pun of its very title, calls us into its curiosity and therefore closer to the inevitability of change. Elfyn either means this or the ringing of the bell that ends what become pleasant memories and, later on, nostalgia itself. Here, we can also bear witness to the literal rings of a tree’s divided age, the tragic consequences upon nature whilst failing under nurture of the world’s hand:

See how kids bloom
in the care of trees.
Out of brown and green
grow metaphors:

This illustrates the sad paradox of humans becoming less of themselves with every transition; ‘Out of a cut comes blood’ revealing impending reality as the very danger of innocence. This poem, instead of running into the familiar sanctuary of green metaphor, more uniquely speaks from the roots about how the very imagination, using nature as its base, becomes, as the poem finitely states, ‘things to blunt/our razor minds against.’ Elfyn’s voice is one of experience.

This poem also leads to Elfyn’s preoccupation, as is Rilke’s, with the poetic process, reinforced by her direct acknowledgement of  ’metaphors’  in poetry never too enwrapped in romantic disguise. ‘The Wasp Inspector’, too, brings home a murmuring of reality, life with its stings, ‘honey or hurt’ for a poet at work as she realises what we sometimes assume to be interference as life itself, the ‘melody’ pushing musical language to its limits.

The sound and fluidity of Elfyn’s poetry work hand in hand, and are most brought to light in ‘Birds of a feather’, exploring the alchemical transformation of writing upon what the addressee does as a ‘coroner/of wayward birds’ and ‘connoisseur of colour’, turning the tangible into a different kind of beautiful. The rhythm of the poem is as steady and plucked as the ‘anatomised’ bird, murmuring music to the ears.

The collection drifts through a trajectory of a well-travelled Welsh writer, but not in location as much as mental expansion. Back home to ‘The Cocklewoman’, we feel the true strength of Elfyn’s ability to tackle all scales of her craft, with a privacy captured as though we are eavesdropping on others’ memories. In this vein, the title poem ‘Murmurs’ brings to mind the importance of murmurs unheard, as the poet attempts to tap into each heartbeat to experience the weight behind such a muscle:

Poets live with beats,
consistently irregular;
lubb-dupp, its melody
carries a pitch that flows
through all the heartaches
and metre of the blood

This reinforces the Keatsian idea of no real self existing. Murmur is packed with metaphysical concepts but also allows space for us to create our own murmurings, a result of its subtlety that is neither tenuous nor cryptic.

Even upon entering the almost-epistolary sequence of Catrin Glyndwr’s tragic story from the captivity of The Tower of London, each poem specifically captures us with universal and astounding lines, such as, ‘I’m counting time/with strands of my children’s hair’. A public story becomes personal as its form draws each emotion to the vitriolic core until we feel the stone walls around us:

I mark the wall with blood
squeezed from my nail
bitten to the quick.

As contemporary readers, we appreciate this history as closely as an audience of the fifteenth century. Then, as the sequence continues to meander through the desperate and frightened tedium of ‘Birdsong’, to the dull hope of ‘Incident’, we find ourselves unquestionably related, as though this is as recent to us as the Gleision colliery tragedy of 2011, which Elfyn writes about just as convincingly in ‘The Gate’. There is a constant flow in Elfyn’s writing that, like ‘Shawl’, another poem of the Glyndwr sequence, absorbs the warmth of human essence, the comfort beneath and beyond danger and control. Towards the end, we sense the rhythm of the sequence tiring from the very energy of its wonder, and we feel enriched.

We expected a tragedy to this collection and, like the running water of Rilke’s words, we have watched it unfold, like the ‘small world’ becoming a bed sheet in Elfyn’s ‘Handkerchief Stories’ poem, to expose narratives that crawl beneath the skin. This collection, amidst its sour darkness, provides breaths of optimism as we work through the marvellous cloth, ‘stitch over stitch’, each murmur like a thread through the poems, giving space to the sound.

  

 

Gwrandewch os gallwch:Drama radio gan Menna Elfyn

BBC Radio Cymru: Nos Sul, Tachwedd 25ain am 7.00 pm 
Hirddydd Heddwch---drama yn seiliedig ar fywyd Bobby Sands.

Ail ddarllediad eto am 2.00 pm dydd Mawrth 27ain.  

Dyma'r ail ddrama eleni - yn dilyn 'Colli Nabod' a ddarlledwyd yn ddiweddarach yn y flwyddyn. 

 

Murmur - An evening with Menna Elfyn:


"What a lovely event. Menna's poetry had me chuckling one minute and wanting to weep the next. Wonderful to have such moving poetry about Catrin Glyndwr too. One of history's many female characters whose crime in the eyes of her captors was being related to the wrong man. Diolch Menna x"

Menna Bonsels

 

murmur

murmur

 

 


 

 

Y Pussaka Hud - Llyfr newydd i blant ar gael nawr:


 

 


 

 

Darlleniad Barddoniaeth a Lansiadau
// Poetry Reading and Launches - (23/10/2012):


 

 


 

 

Murmur - An evening with Menna Elfyn...


Poet in the City invites you to

murmur

from 6.30pm on Thursday 8 November 2012
Waterstones bookshop, Covent Garden, London, WC2E 9AU

The event itself will start promptly at 7pm

murmur

> cliciwch yma/uchod am fwy o wybodaeth

> click here/above for more information

 

 


 

 

Exhibition: Wexford Arts Centre - January 2013...


fieldnotes

[cliciwch i'w weld yn fwy / click to enlarge]

 

 


 

 

AUTUMN EVENTS & LAUNCHES FOR MURMUR:Menna Elfyn will be launching her new bilingual Welsh-English collection Murmur with a number of events this autumn. As well as several launches in Wales, she will also be giving two readings in London. The book is published by Bloodaxe on 27 September.

Murmur includes a sequence of poems about the last princess of Wales, Catrin Glyndwr, daughter of Owain Glyndwr, who was incarcerated with her children in the Tower of London for over two years until their mysterious death. Fittingly enough, mur-mur in Welsh also means wall-wall, so the book’s leitmotif is one that stresses the distance between words and worlds. Murmur is a Poetry Book Society Recommended Translation.

“Her voice is gentle, even tender, but she is far from confining herself to the valleys and mines of her grandparents’ landscape… her points of reference lie far outside the Welsh tradition – to Emily Dickinson and Kurt Vonnegut… and her own travels extend to Cairo and Bucharest.”

- PBS judges on Menna Elfyn’s Murmur

murmurMenna Elfyn is one of the foremost Welsh-language writers. As well as being an award-winning poet, she has published plays, libretti and children’s novels, and co-edited The Bloodaxe Book of Modern Welsh Poetry (2003) with John Rowlands.

Her books include two bilingual selections, Eucalyptus: Detholiad o Gerddi / Selected Poems 1978-1994 (Gomer Press, 1995), and Perfect Blemish: New & Selected Poems / Perffaith Nam: Dau Ddetholiad & Cherddi Newydd 1995-2007 (Bloodaxe Books, 2007). Her latest bilingual collection, Murmur (Bloodaxe Books, 2012), a Poetry Book Society Recommended Translation.

When not travelling the world for readings and residencies, Menna Elfyn lives in Llandysul. She was Wales’s National Children’s Laureate in 2002, and is Creative Director in the School of Cultural Studies at the University of Wales, Trinity Saint David. She is available for interview.

 

Editorial Notes:

• Murmur, by Menna Elfyn, is published by Bloodaxe Books on Thursday 27 September 2012, price £9.95 (paper).

• Bilingual edition, with English translations by leading Welsh poets: Elin ap Hywel, Joseph P. Clancy, Gillian Clarke, Damian Walford Davies and Paul Henry.

• For author/cover jpegs or interview requests, please call Christine Macgregor or Rebecca Hodkinson on 01434 240500 or e-mail publicity@bloodaxebooks.com.

• For full author biography, book information & video clip of Menna Elfyn reading, visit the title page at: www.bloodaxebooks.com.

• For further details on Menna Elfyn’s visits: www.mennaelfyn.co.uk

 

Autumn events for Murmur:

28 September: Launch 6pm for 6.30pm, Penrallt Bookshop, Machynlleth as part of ‘Culture Night’ (RSVP: penralltbooks@gmail.com or telephone 01654 700559)

20 October: Bloomsbury Festival Launch, London, London Welsh Centre (early evening event)

23 October: 7.45 Launch at University of Wales, Trinity Saint David, Lampeter

1 November: 7pm, Dylan Thomas Festival, Dylan Thomas Centre, Swansea

8 November: 6.30pm, Poet-in-the City: Waterstones, Covent Garden, London (www.poetinthecity.co.uk/poetry-events)

26 November: 7.30pm, Guest reader/Launch ‘Murmur’ Poems & Pints’, Queen’s Hotel, Carmarthen

13 December: 1pm, National Museum of Wales, Cardiff

  

 

Lansiadau a digwyddiadau:Hydref—Autumn events and launch of ‘Murmur’ Bloodaxe Books, 2012

27 Medi/Sept: Canolfan y Mileniwm Caerdydd – ‘Wales’ llyfr ar Gymru (IWA)

28 Medi/Sept: 6pm-6:30pm – Penrallt Bookshop, Machynlleth

1 Tach/Nov: 7pm – Dylan Thomas Centre, Swansea

8 Tach/Nov: 6:30pm – Poet-in-the City: Waterstones, Covent Garden, London

26 Tach/Nov: 7:30pm – Guest reader/Launch ‘Murmur’ Poems & Pints’, Queen’s Hotel, Carmarthen

13 Rhag/Dec: 1pm – Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd

  

 

Murmur


murmur

[cliciwch i'w weld yn fwy / click to enlarge]

 

 


 

 

Literaktum - Gonbidatuak:


Menna Elfyn (Swansea, 1951)

Galeseko Swansea herritik hurbil jaio zen Menna Elfyn 1951 urtean. Bere familiakideek gaelikoa hitzegiten zuten eta bere aita galeseko elizako artzain protestantea zen. Hizkuntza gaelikoan maila internazional batean proiekzio haundien duen idazlea dela esan daiteke. Poesiaz gain antzerkirako antzezlanak, irrati eta telebistarako adaptazio eta gidoiak naiz operarako eskuliburuak idatzi ditu.

Bere lanen artean Eucalyptus: Detholiad O Gerddi/Selected Poems 1978-1994 (1995), Cell Angel (1996), Cusan Dyn Dall/Blind Man’s Kiss (2001), Perfaith Bam / Perfect Blemish (2005) eta New Poems (2007) aurki ditzakegu. New Yorkeko Orkestra Filarmonikarako ere lan egin du The Garden of Light lanaren sormenean lagunduaz baita R S Thomas-i eskeinitako Hymn to a Welshman (Galesko gizon bati himnoa) lanaren sormenean ere. Bere bi eleberri gaztelaniara izan dira itzuliak: El ángel de la celda de 2002 eta Mancha Perfecta. Dituen zenbait poesia lan euskerara itzuli dira Metamorphoses aldizkarian.

Bibliografia

* 1976 - Mwyara, Gwasg Gomer
* 1978 - Stafelloedd Aros, Gwasg Gomer
* 1981 - Tro’r Haul Arno, Gwasg Gomer
* 1985 - Mynd Lawr i’r Nefoedd, Gwasg Gomer
* 1990 - Aderyn Bach Mewn Llaw, Gwasg Gomer
* 1995 - Eucalyptus, Gwasg Gomer
* 1996 - Cell Angel, Bloodaxe Books
* 2001 - Cusan Dyn Dall/ Blind Man’s Kiss, Bloodaxe Books
* 2005 - Perffaith Nam, Gwasg Gomer
* 2007 - Perffaith Nam. Perfect Blemish, Bloodaxe Books
* 2007 - Er dy fod, Gwasg Gomer (book for learners/learning a language)

© www.donostiakultura.com 

 

Mancha perfecta: Invitación a la Presentación Libro de Poesía de Menna Elfyn / Menna Elfyn en aurkezpena.


  

 

Poets & Players, May 2012 - Darlleniad yn Whitworth Gallery, Manceinion gyda Agnes Lehoczky:


cliciwch yma i weld mwy o luniau / click here to view more photos:

  

 

Mancha perfecta


  

 

Literales ~ Menna Elfyn: Poemas (suplemento cultural de fin de semana de TalCual) - Venezuela


Cyfieithiadau o gerddi Menna Elfyn mewn Sbaeneg (o gylchgrawn yn Venezuela). [cliciwch i'w weld yn fwy]

Translation of Menna Elfyn poems in Spanish (from a Venezuelan Magazine). [click to enlarge]

 

 


 

 

Gwyl Farddoniaeth, Kritya, India, 2012:


Lluniau/Photos: Francoise Roy, Mexico

  

 

Gair ar Gnawd (Erthygl / Article: Daily Post):


gairargnawd

Cliciwch i agor y PDF / Click to open the PDF

 

 


 

 

FFIN A FRONTIER:


poetry reading: with Menna Elfyn and Zoe Skoulding
27 March 2012 7.30pm
Terrace Café, Main Arts Building, Bangor University

ffinafrontier

darlleniad barddoniaeth: gyda Menna Elfyn a Zoe Skoulding
27 Mawrth 2012 7.30pm
Caffi Teras, Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor

  

 

Mwy o Adolygiadau / More Reviews
- Nodiadau Maes / Field Notes:Emma Geliot’s Blog:
emmageliot.wordpress.com/2012/01/23/a-forensic-poetry-iwan-balas-field-notes/

Western Mail:
www.walesonline.co.uk/showbiz-and-lifestyle/arts-in-wales/2012/01/06/artist-iwan-bala-and-poet-menna-elfyn-collaborate-on-new-show-91466-30067500/

Y Drindod Dewi Sant / Trinity Saint David:
www.trinitysaintdavid.ac.uk/en/news/pressreleases/name,10300,en.html

  

 

Petrographs (gan/by Pamela Petro):


© Pamela Petro 

 

Nodiadau Maes - Field Notes @ Oriel Myrddin
- (Culture Colony Y Wladfa Newydd) 

> (darllen mwy // read more here)

> (gweld fideo // view video here)

  

 

Erthygl - Fieldnotes - Article:Cliciwch yma i ddarllen erthygl am Arddangosfa
'Nodiadau Maes' Iwan Bala & Menna Elfyn.
- Rhagfyr 2011. (BBC Cymru Wales)


Click here to read an article on Iwan Bala &
Menna Elfyn's 'Fieldnotes' Exhibition.
- December 2011. (BBC Cymru Wales)

  

 

Erthygl - ABC - Cultural - Article:Cliciwch yma i weld erthygl am Menna
o'r ABC Cultural - Rhagfyr 2011.


Click here to view an article on Menna
from ABC Cultural - December 2011.

  

 

Erthygl - WNO - Article:Cliciwch yma i weld erthygl gan Menna
o WNO Extra Monthly - Rhagfyr 2011 (PDF).


Click here to view the article by Menna
from WNO Extra Monthly - December 2011 (PDF).

  

 

Ty Newydd: Cwrs: Breathing In, Awst 2011.


- o'r chwith i 'r dde: Gerður Kristny (bardd o Ynys yr Ia / Iceland), Menna Elfyn, Pamela Petro (awdur o UDA/ USA).


Menna Elfyn, Gerður Kristny, Pamela Petro - Ty Newydd, Medi / September 2011.


  

 

Reading India, Translating Wales - voices from Writers Chain poetry translation workshop (June 2011).

Gwrando | Listen:

Reading India, Translating Wales - voices from Writers Chain poetry translation workshop-June 2011 by niapolly

  

 

Erthygl - India - Article:Cliciwch yma i weld erthygl am Menna yn India (PDF).


Click here to view an article on Menna in India (PDF).

  

 

Noson Lansio:

Merch Perygl
Cerddi Menna Elfyn 1976-2011

Nos Iau, 7 Ebrill 2011
yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth
am 7 o’r gloch CROESO CYNNES I BAWB.
Merch Perygl
Gwerthfawrogir ateb os gwelwch yn dda erbyn Dydd Llun, 4 Ebrill 2011 i Nia Jenkins, 01559 363090 nia@gomer.co.uk
Gwasg Gomer, Llandysul, Ceredigion, SA44 4JL

 

 


Zimbabwean poets visit Wales on reading tour


Blessing Musariri and Ethel Kabwato are currently touring Wales following the launch of Sunflowers In Your Eyes, which has been edited by acclaimed Welsh author Menna Elfyn and published by north Wales-based publishers Cinnamon Press. (darllen mwy | read more)

(Ethel Kabwato Photograph © Emyr Young.)


London Book Fair: South Africa meets Wales
Menna Elfyn ydw i, dwi’n fardd – I’m Menna Elfyn, I’m a poet.
(darllen mwy | read more)

One Nation Many Voices [View Images]

Menna at the San Francesco International Poetry Festival


[Oriel | View Images]
Darllen Difyr 2010: Gwobr Max Boyce


Fflur Dafydd, merch Menna Elfyn, yn derbyn Gwobr
(darllen mwy | read more)


Dynes Goch Pafiland | The Red Lady of Paviland


The genesis of the Red Lady project is the cantata 'Y Dyn Unig', a new work by Andrew Powell and Menna Elfyn, commissioned by Craig Roberts and the Burry Port Town Band, and supported by a Steps to New Music award from the Arts Council of Wales. (Darllen mwy | Read more)